All posts by reach

Call for applications: EFS Final Round table / Záverečný okrúhly stôl

By | News | No Comments
Európsky projekt „European Fair Skills“, na ktorom REACH Institute spolupracuje s mimovládnymi organizáciami z Českej republiky, Maďarska a Nemecka, sa pomaly blíži do svojej záverečnej fázy. Cieľom projektu EFS bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a pohľadov na tému (de)radikalizácie mládeže a diskusiu o prekážkach a možných obmedzeniach pri použití navrhovaných riešení. Projekt zastrešovala Cultures Interactive, nemecká mimovládna organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizovaním aktivít neformálneho medzikultúrneho vzdelávania a úspešnú prax v oblasti deradikalizácie mládeže. Read More

Local DeRad seminar

By | News, Projects | No Comments
On April 27 - 28, 2016, we held the Local DeRad seminar, as part of European Fair Skills project.
Local Derad is an integrated approach to professionally deal with the phenomenon of right- wing extremism in youth work, youth welfare and communities. This approach was developed and tested nationwide from 2011 to 2014 as part of a model project by the NGO Cultures Interactive in Germany, in cooperation with social workers and youth clubs. Originally, Local Derad is a qualification course that comprises five modules in a timespan of two days. Read More