All posts by reach

Call for applications: EFS Final Round table / Záverečný okrúhly stôl

By | News | No Comments

Európsky projekt „European Fair Skills“, na ktorom REACH Institute spolupracuje s mimovládnymi organizáciami z Českej republiky, Maďarska a Nemecka, sa pomaly blíži do svojej záverečnej fázy. Cieľom projektu EFS bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a pohľadov na tému (de)radikalizácie mládeže a diskusiu o prekážkach a možných obmedzeniach pri použití navrhovaných riešení. Projekt zastrešovala Cultures Interactive, nemecká mimovládna organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizovaním aktivít neformálneho medzikultúrneho vzdelávania a úspešnú prax v oblasti deradikalizácie mládeže.

Read More

Local DeRad seminar

By | News, Projects | No Comments

On April 27 – 28, 2016, we held the Local DeRad seminar, as part of European Fair Skills project.

Local Derad is an integrated approach to professionally deal with the phenomenon of right- wing extremism in youth work, youth welfare and communities. This approach was developed and tested nationwide from 2011 to 2014 as part of a model project by the NGO Cultures Interactive in Germany, in cooperation with social workers and youth clubs. Originally, Local Derad is a qualification course that comprises five modules in a timespan of two days.
Read More

Series of workshops ahead us

By | News | No Comments

During the last April week, REACH in cooperation with Cultures Interactive (CI), non-governmental organization from Germany, organize series of educational events. Their aim is to introduce an integrated approach of community oriented prevention work in order to act long term and sustainably against group-focused enmity, hate crime and violence motivated by right-wing extremism via work with youth centers.

Read More