Call for participants

By May 10, 2019 News No Comments

Pracujete s mládežou?
Zaujíma vás, ako predchádzať radikalizácii mladých ľudí a ako ich viesť k rešpektovaniu ľudských práv?
Otvárame prihlasovanie na medzinárodnú letnú školu zameranú na prevenciu mládeže voči extrémizmu
a diskriminácii.

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní

Podmienky účasti:

  • aktívna prax v práci s mládežou
  • dostatočná znalosť anglického jazyka – upozorňujeme záujemcov, že celý program
    prebehne po anglicky
  • záujem o tému prevencie extrémizmu a diskriminácie
  • účasť na celom programe letnej školy
  • ochota a reálne možnosti aplikovať získané metódy vo vašej práci a následne v
    školskom roku 2019/20 odovzdať spätnú väzbu z praxe

Termín konania:
16.-22.júna 2019 (program začína v pondelok 17.júna 9:00 a končí piatok 21.júna 16:00)

Miesto konania:
Penzión Sidorovo, Ružomberok

Ubytovanie a cestovné náklady hradí organizátor.
V prípade záujmu pošlite do 20.mája 2019 krátky motivačný list v anglickom jazyku na
info@reach-institute.sk