CEE Prevent NET má nový web / New webpage for CEE Prevent NET

By June 1, 2019 News No Comments

Medzinárodný projekt CEE Prevent NET, súčasťou ktorého je aj REACH Inštitút, má novú samostatnú webovú stránku. Odteraz sa najdôležitejšie informácie o projekte a jeho jednotlivých aktivitách aj v ďalších krajinách, ktoré sú do projektu zapojené, dozviete na http://www.ceepreventnet.eu/

International CEE Prevent NET project, with REACH Institute as a member of consortium, launched its new web site. Now you can find all important information about the project and its activities in Slovakia as well as other participating countries on http://www.ceepreventnet.eu/

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).