Call for applications: EFS Final Round table / Záverečný okrúhly stôl

By November 21, 2016 News No Comments

Európsky projekt „European Fair Skills“, na ktorom REACH Institute spolupracuje s mimovládnymi organizáciami z Českej republiky, Maďarska a Nemecka, sa pomaly blíži do svojej záverečnej fázy. Cieľom projektu EFS bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a pohľadov na tému (de)radikalizácie mládeže a diskusiu o prekážkach a možných obmedzeniach pri použití navrhovaných riešení. Projekt zastrešovala Cultures Interactive, nemecká mimovládna organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizovaním aktivít neformálneho medzikultúrneho vzdelávania a úspešnú prax v oblasti deradikalizácie mládeže.

V týchto dňoch preto REACH Institute spolu s projektovými partnermi otvára diskusiu o záveroch a skúsenostiach vyplývajúcich zo spoločnej práce počas posledných dvoch rokov. Zároveň sa otvára priestor na identifikáciu ďalších krokov, ktoré je potrebné v tejto oblasti podniknúť.

Pri tejto príležitosti preto REACH Institute spolu s projektovými partnermi organizuje druhý regionálny okrúhly stôl v Bratislave, ktorý bude kombináciou diskusie o záveroch EFS projektu a z neho vyplývajúcich ponaučeniach pre našu ďalšiu prácu v tejto téme a workshopu o facilitácii deradikalizačných a exitových procesov. Ten bude založený predovšetkým na skúsenostiach Nemecka a ostatných európskych exitových organizácií z európskej siete RAN (Radicalisation Awareness Network).

Diskusie sa zúčastní Harald Weilnböck (Cultures Interactive), Sebastian Serafin (Friedrich Ebert Stiftung Germany), Sebastian Jende a Stefan Sass (Asociácia exitových pracovníkov Nemecko) ako aj naši spolupracovníci zo slovenského mimovládneho sektora, ktorí na projekte v priebehu posledných dvoch rokov spolupracovali.

Agenda okrúhleho stola bude pokrývať nasledovné otázky:

  • Čo znamená prístup „European Fair Skills“ a aké boli jeho kľúčové projektové aktivity?
  • Aké skúsenosti a ponaučenia vyplývajú z dvojročnej spolupráce v rámci projektu a akým problémom sme pri implementácii projektu na Slovensku čelili?
  • Čo sme sa naučili z príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie zločinov z nenávisti a násilného pravicového extrémizmu medzi mládežou v Nemecku?
  • Aké závery a odporúčania do budúcnosti zo záverov projektu vyplývajú?

Druhá časť stretnutia sa bude venovať skúsenostiam s deradikalizačnými a exitovými procesmi v Európe. Sebastian Serafin z Friedrich Ebert Stiftung Germany predstaví vznik a vývoj exitových programov v Nemecku. Cieľom bude otvoriť diskusiu o budúcnosti takýchto programov na Slovensku v budúcnosti a problémoch, ktorým môžu čeliť, ale aj potenciáli naštartovanej spolupráce mimovládnych organizácii zo Slovenska, Čiech a Maďarska s Cultures Interactive.

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Tlmočenie do nemčiny bude zabezpečené.

Okrúhly stôl je spolufinancovaný programom Prevention Of and Fight against Crime Programme of the European Union a grantovým programom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Program Okrúhleho stola nájdete tu. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na radka.vicenova@reach.institute.org.