Medzinárodná letná škola CEE Prevent NET / CEE Prevent NET International Summer School

By June 9, 2019 News No Comments

Už budúci týždeň sa v Ružomberku stretne 50 mládežníckych a sociálnych pracovníkov zo šiestich krajín strednej a východnej Európy, aby spoločne absolvovali sériu tréningov so zameraním na prevenciu a deradikalizáciu mládeže. Zástupovia Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka, Bulharska a Slovenska strávia týždeň v príjemnom prostredí penziónu Sidorovo, kde sa oboznámia s novými technikami práce s mládežou, spoločne budú diskutovať o svojich skúsenostiach z terénu a vymenia si inšpirácie a príklady dobrej praxe v práci s ohrozenými skupinami. Účastníci budú mať na výber zo šiestich tréningov, ktoré budú viesť lektori reprezentujúci každú zo zúčastnených partnerských krajín CEE Prevent Net projektu:

  • Assertive Coping strategies and Anger Management for Young People (Ratolest Brno, Czech Republic)
  • Romantic Violence (People in Need, Slovakia)
  • The Cyberscout Training Programme (ARC Fund/Bulgarian Safer Internet Centre, Bulgaria)
  • Mediation and Restorative Practices in Schools (Partners Hungary Foundation, Hungary)
  • Journalist Skills (YMCA Dobrich, Bulgaria)
  • Youth Culture Work (Cultures Interactive, Germany)

Program nájdete tu: Summer-School-2019-Web.


Projekt ”Medzinárodná letná škola na podporu vzdelávania k občianskym a ľudským právam“ (T7-2019-001) je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).