Call for applications: New workshops on deradicalization / Nový workshop o deradikalizácii

By July 13, 2016 News No Comments

S radosťou Vás pozývame na ďalší workshop venovaný prevencii a deradikalizácii mladých ľudí, ktorý organizujeme spolu s našimi partnermi, občianskou platformou Nie v našom meste a organizáciou Cultures Interactive. Workshop sa bude konať 30.9. až 2.10.2016 v Banskej Bystrici.

Na workshope predstavia zástupcovia Cultures Interactive výsledky svojej dlhoročnej úspešnej spolupráce s nemeckými mládežníckymi a komunitnými centrami v oblasti prevencie a deradikalizácie. Zoznámite sa a vyskúšate si základný koncept ich práce pod názvom “FAIR SKILLS”, pri ktorom sa kombinujú interaktvíne workshopy so subkultúrnou tematikou s občianskym vzdelávaním pre mládež. Kombinácia týchto dvoch prístupov vytvára integrovaný prístup ku komunitnej prevencii skupinovej nenávisti, zločinov z nenávisti a násilneho pravicového extrémizmu. Workshop bude v slovenskom jazyku a tlmočenie z/do angličtiny bude zabezpečené. Plus, náklady na cestovné a ubytovanie hradíme my =)

Workshop je určený najmä pracovníkom s mládežou so záujmom dlhodobo sa venovať občianskemu vzdelávaniu a využívať subkultúrne prvky vo svojej práci, a aktívnym mladým ľudom so záujmom o ľudské práva, subkultúry a občiansku angažovanosť.

Zaujalo Vás to? Tak sa prihláste do 8.8. a my Vám dáme vedieť do 22.8.

Chcete vedieť viac? Pozrite si pozvánku na workshop a viac informácií k prístupu Fair Skills získate tu. A v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na radka.vicenova@reach-institute.org.

Tešíme sa na Vás!


With our partners, the civic platform Nie v našom meste and Cultures Interactive eV, we are pleased to inform you about the next workshop on prevention and deradicalization of young people, taking place on 30.9 – 2.10 2016 in Banska Bystrica.

Our partners from Cultures Interactive will introduce us to the “Fair Skills” approach, developed by them for deradicalization and prevention of radicalization of young people. This approach combines interactive workshops with different subcultures and civic education. The combination of those aspects creates an integrated approach to prevent and fight group focused hate, hate crimes and right-wing extremism. Workshop will be held in Slovak laguage, translation from/to English will be provided. In addition, all travelling and accomodation costs are on us =)

The workshop is mainly for those working with the youth, interested in civic education, and for active young people interested in the topic of human rights, subcultures and civic engagement.

Already interested? Please fill up the form in here by 8.8.2016 and we will contact you by 22.8.2016.

Need more info? For more information on the workshop see the invitation and here (both in Slovak) you can find more about the Fair Skills approach. Should you have any questions about the workshop, do contact us on radka.vicenova@reach-institute.org.

We are looking forward to meeting you!