PROJECTS & NEWS

Call for applications: EFS Final Round table / Záverečný okrúhly stôl

By | News | No Comments
Európsky projekt „European Fair Skills“, na ktorom REACH Institute spolupracuje s mimovládnymi organizáciami z Českej republiky, Maďarska a Nemecka, sa pomaly blíži do svojej záverečnej fázy. Cieľom projektu EFS bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a pohľadov na tému (de)radikalizácie mládeže a diskusiu o prekážkach a možných obmedzeniach pri použití navrhovaných riešení. Projekt zastrešovala Cultures Interactive, nemecká mimovládna organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizovaním aktivít neformálneho medzikultúrneho vzdelávania a úspešnú prax v oblasti deradikalizácie mládeže. Read More