PROJECTS & NEWS

Call for participants

By | News | No Comments

Pracujete s mládežou?
Zaujíma vás, ako predchádzať radikalizácii mladých ľudí a ako ich viesť k rešpektovaniu ľudských práv?
Otvárame prihlasovanie na medzinárodnú letnú školu zameranú na prevenciu mládeže voči extrémizmu
a diskriminácii.

Read More